STOPA CUKRZYCOWA – jest to zespół zmian w obrębie stopy, charakteryzujący się infekcją, owrzodzeniem i/lub destrukcją tkanek głębokich oraz zaburzeniami neurologicznymi i chorobami naczyń obwodowych, w różnym stopniu zaawansowania w obrębie kończyn dolnych, poniżej kostki.

CUKRZYCA – jest grupą chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią, wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny lub obydwiema tymi nieprawidłowościami.

Przewlekła cukrzyca może prowadzić do poważnych powikłań:
 • udaru mózgu

 • narządu wzroku

 • włókien nerwowych - neuropatie

 • choroby niedokrwiennej serca , zawału serca

 • choroby nerek – neuropatii cukrzycowej

 • zespół stopy cukrzycowej – zaburzenia ukrwienia i unaczynienia, mogących prowadzić do owrzodzenia i deformacji stopy, a w konsekwencji do martwicy i ewentualnych amputacji


Owrzodzenia stopy cukrzycowej możemy podzielić na:
 • neuropatyczne; występujące w neuropatii cukrzycowej

 • niedokrwienne; (angiopatia) zmiany naczyniowe

 • mieszane; neuropatyczno- niedokrwienna; głębokie niedokrwienie kończyn dolnych bez występowania objawów podmiotowych


W zespole stopy cukrzycowej, zmiany obejmują:
 • skórę

 • naczynia

 • nerwy

 • mięśnie

 • kości


W naszym gabinecie odbywa się zarówno profilaktyczna kontrola stóp pacjentów chorych na cukrzycę, jak również pielęgnacja i leczenie stopy cukrzycowej. Zabiegi wykonywane są przez doświadczony, wysoko
wykwalifikowany zespół, na specjalistycznym sprzęcie i przy użyciu nowoczesnych materiałów opatrunkowych oraz produktów do pielęgnacji i leczenia ran.

Galeria leczonych przypadków:
1.Pacjent chory na cukrzycę, wybrał się na długi spacer a następnie po spacerze ogrzał stopy przy kaloryferze. Na skutek zmian związanych z upośledzeniem czucia, wywołanych chorobą nie czuł ocierania skóry stóp w butach, jak również wysokiej temperatury grzejnika.
Zmiany na obu stopach w okolicy palców, pojawiły się bardzo szybko, a pacjent nie potrafił opanować pogłębiających się owrzodzeń. W obawie przed groźbą amputacji kończyn, pacjent zgłosił się na konsultację.
Zastosowano aplikację opatrunków efektywnego nawilżenia rany, dekontaminacji i oczyszczenia rany. Zastosowano preparaty na bazie fitoterapii i apiterapii. Dzięki dobrej współpracy z pacjentem uzyskano szybko zadowalający końcowy efekt zagojenia się ran.


Przed rozpoczęciem leczenia:

W trakcie leczenia:

Po zakonczeniu leczenia:

powrót