CZYM ZAJMUJE SIĘ REFLEKSOLOGIA?

Refleksologia jest form± medycyny naturalnej wywodz±c± się z tradycyjnej chińskiej medycyny. Polega na uciskaniu okre¶lonych punktów i pobudzaniu w ten sposób potencjału samoleczenia organizmu. Uciskane punkty znajduj± się głównie na stopach posiadaj±cych liczne poł±czenia nerwowe, poprzez które można oddziaływać na poszczególne narz±dy naszego ciała. W refleksoterapii stosowane s± specyficzne techniki masażu.

JAK WYGLˇDA TERAPIA REFLEKSOLOGICZNA STÓP?

Czas trwania terapii i liczba sesji s± indywidualnie ustalane z każdym pacjentem. Najczę¶ciej seria obejmuje od 8 do 12 zabiegów raz lub dwa razy w tygodniu, ale generalnie to pacjent powinien odczuwać potrzebę konturowania zabiegów. Czas trwania zabiegu to ok. 45 min..

JAK REAGUJE NASZ ORGANIZM NA REFLEKSOTERAPIĘ STÓP?

Każdy z nas jest inny w zwi±zku z tym reakcje na terapię mog± się różnić między sob±.
Jednak najczęstszym objawem po pierwszym zabiegu jest…dobry sen. Następne efekty terapii zwi±zane s± z intensywnym usuwaniem toksyn z organizmu.

PRZECIWWSAKZANIA DO ZABIEGU REFLEKOSTERAPII.

 • Ci±ża wysokiego ryzyka

 • Przed i po przeszczepach narz±dów

 • Chłoniak

 • Stany pooperacyjne od 1 tygodnia do 6 miesięcy (w zależno¶ci od rodzaju operacji)

 • Zakrzepica żył głębokich

 • Rany i urazy w obrębie stopy

 • Rozległe zmiany skórne

 • Refleksoterapia stóp - leczniczy masaż stóp, jedna z najpopularniejszych we współczesnej medycynie naturalnej forma profilaktycznego i terapeutycznego oddziaływania na organizm ludzki. Polega na stymulowaniu odpowiednich punktów na stopach. Punkty te odpowiadaj± poszczególnym gruczołom, organom i czę¶ciom ciała człowieka.

  img445.jpg

  Co daje Refleksoterapia stóp?

 • pomaga usun±ć stresy i stany napięcia nerwowego

 • wspomaga organizm w stanach przemęczenia i przepracowania

 • pomaga zwalczyć bóle głowy i migreny

 • usprawnia kr±żenie krwi, odblokowuje zastoje

 • pobudza układ odporno¶ciowy

 • wspomaga leczenie stanów zapalnych układu ruchu i narz±dów wewnętrznych

 • reguluje pracę układu hormonalnego

 • zlikwiduje zaburzenia w miesi±czkowaniu i przekwitaniu

 • doprowadza całe ciało do balansu biologicznego - naturalnej równowagi

 • pobudza do działania procesy lecznicze

 • wspomaga oczyszczanie, eliminowanie toksyn z organizmu

 • poczujesz napływ pozytywnej energii i sił witalnych